Til forsiden
OM HAB af 1954
BESTYRELSEN
NYTTIGE OPLYSNINGER
SELVBETJENING

NYTTIGE OPLYSNINGER

Har du problemer med din boligsikring skal du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 80 63 se evt. mere på hjemmesiden www.borger.dk/boligstoette.

Forvaltning af personlig data

www.botrivsel.dk er et boligsocialt netværk stiftet af boligforeningerne i Horsens og Horsens kommune. Her inde kan du finde mange nyttige oplysninger som vil kunne hjælpe dig i dagligdagen.

Parkering af trailere og motorcykler:

Trailere som er parkeret hensigtsmæssigt i p-bås området, dog max. 2 dage vil ikke få parkeringsbøder

Såfremt du har/køber en motorcykel skal kontoret informeres omkring dit registrerings nr. og du vil herefter have en tilladelse til at parker denne.

Ledige lejligheder

Alle aktive medlemmer bliver spurgt først. Herefter opslås disse på vores hjemmeside efter "først til mølle" princippet".

Medlemmerne kan selv holde sig orienteret om ledige lejligheder via ovennævnte kanaler men er altid velkommen til at kontakte kontoret (75612954) for yderligere oplysninger.

Tildeling af lejligheder

For alle ledige lejligheder gælder, at beboere, i den pågældende afdeling har 1. prioritet til at søge på lejlighederne Beboere fra andre afdelinger i boligorganisationen har 2. prioritet,  og 3. Prioritet er medlemmer udefra.
For at opnå fortrinsretten til 1. og 2. prioritet, skal man kunne afgive en lejlighed i afdelingen eller i en anden af boligforeningens afdelinger.

I øvrigt henvises til udlejningsreglerne for almene boliger (BL's hjemmeside) www.bl.dk

Service i forbindelse med snerydning

Vi tilstræber at holde os indenfor Horsens Kommunes regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Under henvisning til regulativets side 3 og side 5 vil det sige at arbejdet generelt kan udføres i hele vores område indenfor 4 timer og i stærker uvejrssituationer indenfor 6 timer.


 

Horsens Andelsboligforening af 1954 | Gl. Jernbanegade 3 | 8700 Horsens | Tlf.: 7566 6767 | post@bolighorsens.dk